CO SE UČÍME NA KURZU 1. STUPNĚ ZYQ


Uvolnění těla - sung

Vnímání energie - 氣 / Qi / čchi 

Doplnění energie - 氣 / Qi / čchi

Zvyšování kvality energie - 氣 / Qi / čchi

Vědomé vedení energie - 氣 / Qi / čchi v našem tělě

 
 

CÍL 1. STUPNĚ ZHONG YUAN QIGONG

 

Cílem prvního stupně Zhong Yuan Qigong je aktivace energie / 氣 / Qi / čchi ve spodním tan-tchien / 下丹田 / Xia Dantian, zlepšení její kvality a její proměna.  Účelem je zvýšení životní síly, zajištění správné cirkulace energie drahami a zprůchodnění zablokovaných úseků energetických drah.

Cílem kurzu 1.stupně je zároveň naučit praktikující správně provést 4 připravné a 3 hlavné cvičení tak, aby je mohli praktikovat samostatně doma.

Přípravná cvičení nám pomáhají připravit tělo, zharmonizovat energii a nastavit mysl tak, aby jsme prostřednictvím hlavních cvičení uměli nabrat 氣 / Qi / čchi (cvičení Velký strom) a použít ji (cvičení Zušlechťování Qi a cvičení Malý nebeský oběh) pro zlepšení našeho zdraví a rozvoj naší duše. 

První čtvrtina kurzu je více teoretická, od druhé čtvrtiny až do konce kurzu probíhá praktické cvičení.

 
 

CVIČENÍ 1.STUPNĚ ZYQ

 
PŘÍPRAVNÍ CVIČENÍ

1. Malé dítě se modlí před Buddhou

2. Buddhova ruka sledujeme obrazy Země a Nebe

3. Posvátný jeřáb pije vodu

4. Mocný drak víří moře

 
HLAVNÍ CVIČENÍ

1. Velký strom 1. stupně

2. Zušlechťování energie ve spodním tan-tchien / 下丹田 / Xia Dantian

3. Malý nebeský okruh