CO SE UČÍME NA KURZU 3. STUPNĚ ZYQ

 

Dosáhnout stavu pauzy

Přijímat energii - 氣 / qi / čchi jako naši potravu

 
 

CÍL 3. STUPNĚ ZHONG YUAN QIGONG

 
Cílem třetího stupně Zhong Yuan Qigong je aktivace energie ve vrchním tan-tchien / 上丹田 / Shang Dantian, zlepšení její kvality a její proměna, budování kanálu mezi spodním tan-tchien / 下丹田 / Xia Dantian, středním tan-tchien / 中丹田 / Zhong Dantian a vrchním tan-tchien / 上丹田 / Shang Dantian, nepřijímání potravy a nasycování těla energií = Bi Gu Shi Qi. Účelem je zvýšení životní síly, zajištění správné cirkulace energie drahami a zprůchodnění zablokovaných úseků energetických drah.
 
Cílem kurzu 3.stupně je zároveň naučit praktukující správně provést další 2 připravné a 4 hlavné cvičení tak, aby je mohli praktikovat samostatně doma.
 
 
Podmínkou pro absolvování kurzu 3.stupně ZYQ je
  • absolvování kurzu 1. a 2.stupně u kteréhokoliv certifikovaného instruktora ZYQ 
  • vstupní odcvičení přípravních cvičení z 1. a 2.stupně ZYQ 
  • 120 minut hlavního cvičení Velký strom 2.stupně ZYQ 
  • 120 minut meditačních cvičení 2.stupně ZYQ 
 
 

CVIČENÍ 3.STUPNĚ ZYQ

 
PŘÍPRAVNÍ CVIČENÍ

7. Nabírání energie měsíce z vody

8. Nabírání vůně jiných světů

 

HLAVNÍ CVIČENÍ

1. Velký strom 3. stupně

2. Zušlechťování energie ve vrchním tan-tchien / 上丹田 / Shang Dantian

3. Budování kanálu mezi spodním tan-tchien / 下丹田 / Xia Dantian, středním tan-tchien / 中丹田 / Zhong Dantian a vrchním tan-tchien / 上丹田 / Shang Dantian = sjednocení Ťing + Čchi + Šen / 精 + 氣 + 神 / Jing + Qi + Shen

4. Vizualizace centrálního kanálu Čung maj / 衝脈 / Chong Mai

5. Bi Gu Shi Qi = nepřijímání potravy a nasycování těla energií